Детальніше про гімназію

Гімназія з 1991 р. спеціалізується на поглибленому вивченні англійської мови з 1 класу, з 5-го учні вивчають другу іноземну мову - французьку. При викладанні іноземних мов використовуються сучасні підручники Британських видавництв „Лонгман”, „Макміллан”, „Оксфорд”.
Вчителі кафедри іноземних мов тісно співпрацюють з Британським представництвом „Пірсон Ед’юкейшн” („Лонгман”). Викладачі-методисти з Великобританії проводили уроки з учнями гімназії.
Діти приймають участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, які проводяться вищими навчальними закладами Києва, представництвом „Пірсон Ед’юкейшн”:
- Всеукраїнська WEB – олімпіада старшокласників (Національна академія управління);
- Всеукраїнська олімпіада „Поліглот” (Київський міжнародний університет);
- Конкурс з англійської мови „Language and Culture competition”;
- Конкурс „Містер Всезнайко” та ін.
Молодші школярі є призерами щорічної олімпіади „Юний лінгвіст”. Учні приймають активну участь у позакласних заходах, які постійно проводяться у гімназії, районі, місті: КВК, брейн – ринги, конкурсі театральних вистав англійською мовою, тощо.

Науково-педагогічний проект „Росток”, зорієнтований на формування здібностей до самонавчання, самоорганізації, саморозвитку дитини. В основу проекту покладено діяльнісний інтегрований підход до навчання і виховання дітей.
Програма складена так, що діти, починаючи з першого дня навчання заглиблюються в атмосферу творчості, пошуку нового, піддають сумнівам сталі істини, вчаться аналізувати, порівнювати, узагальнювати, прогнозувати, застосовувати здобуті знання в нових ситуаціях, вчаться проектувати власну діяльність, що дає дитині можливість відчути позитивний настрій для навчання й ситуацію успіху, забезпечує відчуття дитиною себе рівною серед рівних, створює в колективі атмосферу для досягнення спільної мети, коли кожен учень може висловлювати свою думку й вислухати товариша, прагне до пізнання нового, що грунтується винятково на інтересі до предмета пізнання.
Сьогодні в гімназії із 32 класів – 17 вчаться за програмою „Росток”. Учні, що вчаться за даною програмою:
- мають високі інтелектуальні, творчі, художні, музичні здібності;
- ініціативні;
- активні;
- впевнені у своїх силах та здібностях;
- вміють доводити справу до логічного завершення;
- мають потяг до самостійної роботи;
- нестандартно думають і діють;
- використовують логіку, імпровізують;
- пишуть вірші, створюють казкові сюжети.
Нами доведено, що програма „Росток” дає можливість розвивати навички критичного мислення, які включають в себе:
- формування оригінальних думок;
- можливість вибору між кількома ідеями;
- вирішення поставлених проблем, обговорення ідей;
- „відкриття” учнями нових знань;
- вміння висловлювати свої думки, не боятися помилитися;
- вміння слухати інших;
- можливість навчатися, доводити правоту своїх власних висновків у дискусіях з іншими.
Ця програма допомагає зацікавити дітей новими ідеями, заохочує до дослідження, пізнання нового, вчить спілкуватися.

Здоров’язбережувальна технологія "Навчання в русі”

Здоров’я
Здоров’я дитини розглядається нами як першочергова умова успішного вирішення поставлених завдань: підвищення фізичного рівня, психічного і духовного здоров’я, як єдиного науково – обгрунтованого комплексу педагогічних, біологічних і соціально-психологічних профілактичних заходів у системі „гімназія - сім’я”.
Технологія "Навчання в русі" передбачає:
у навчальному процесі (фізкультхвилинки, ранкова гімнастика, динамічні перерви, вправи для заспокоєння і т.п.), уроки фізкультури; у позаурочній роботі:
- спортивні секції: теніс, футбол, баскетбол, спортивна гімнастика;
- робота тренажерного залу;
- щорічні «Свята краси і здоров’я»;
Здоров’я

Здоров’я

Здоров’я

Здоров’я

Здоров’я
- участь у спортивних змаганнях районного, міського, Всеукраїнського рівнів.
Здоров’я