Детальніше про гімназію

Гімназія з 1991 р. спеціалізується на поглибленому вивченні англійської мови з 1 класу, з 5-го учні вивчають другу іноземну мову - французьку. При викладанні іноземних мов використовуються сучасні підручники Британських видавництв „Лонгман”, „Макміллан”, „Оксфорд”.
Вчителі кафедри іноземних мов тісно співпрацюють з Британським представництвом „Пірсон Ед’юкейшн” („Лонгман”). Викладачі-методисти з Великобританії проводили уроки з учнями гімназії.
Діти приймають участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, які проводяться вищими навчальними закладами Києва, представництвом „Пірсон Ед’юкейшн”:
- Всеукраїнська WEB – олімпіада старшокласників (Національна академія управління);
- Всеукраїнська олімпіада „Поліглот” (Київський міжнародний університет);
- Конкурс з англійської мови „Language and Culture competition”;
- Конкурс „Містер Всезнайко” та ін.
Молодші школярі є призерами щорічної олімпіади „Юний лінгвіст”. Учні приймають активну участь у позакласних заходах, які постійно проводяться у гімназії, районі, місті: КВК, брейн – ринги, конкурсі театральних вистав англійською мовою, тощо.

Науково-педагогічний проект „Росток”, зорієнтований на формування здібностей до самонавчання, самоорганізації, саморозвитку дитини. В основу проекту покладено діяльнісний інтегрований підход до навчання і виховання дітей.
Програма складена так, що діти, починаючи з першого дня навчання заглиблюються в атмосферу творчості, пошуку нового, піддають сумнівам сталі істини, вчаться аналізувати, порівнювати, узагальнювати, прогнозувати, застосовувати здобуті знання в нових ситуаціях, вчаться проектувати власну діяльність, що дає дитині можливість відчути позитивний настрій для навчання й ситуацію успіху, забезпечує відчуття дитиною себе рівною серед рівних, створює в колективі атмосферу для досягнення спільної мети, коли кожен учень може висловлювати свою думку й вислухати товариша, прагне до пізнання нового, що грунтується винятково на інтересі до предмета пізнання.
Сьогодні в гімназії із 32 класів – 17 вчаться за програмою „Росток”. Учні, що вчаться за даною програмою:
- мають високі інтелектуальні, творчі, художні, музичні здібності;
- ініціативні;
- активні;
- впевнені у своїх силах та здібностях;
- вміють доводити справу до логічного завершення;
- мають потяг до самостійної роботи;
- нестандартно думають і діють;
- використовують логіку, імпровізують;
- пишуть вірші, створюють казкові сюжети.

Науково-педагогічний проект 'Росток'

Науково-педагогічний проект 'Росток'
Нами доведено, що програма „Росток” дає можливість розвивати навички критичного мислення, які включають в себе:
- формування оригінальних думок;
- можливість вибору між кількома ідеями;
- вирішення поставлених проблем, обговорення ідей;
- „відкриття” учнями нових знань;
- вміння висловлювати свої думки, не боятися помилитися;
- вміння слухати інших;
- можливість навчатися, доводити правоту своїх власних висновків у дискусіях з іншими.
Ця програма допомагає зацікавити дітей новими ідеями, заохочує до дослідження, пізнання нового, вчить спілкуватися.

Науково-педагогічний проект „Здоров’я”

Здоров’я
Здоров’я дитини розглядається нами як першочергова умова успішного вирішення поставлених завдань: підвищення фізичного рівня, психічного і духовного здоров’я, як єдиного науково – обгрунтованого комплексу педагогічних, біологічних і соціально-психологічних профілактичних заходів у системі „гімназія - сім’я”.
Програма „Здоров’я” здійснюється за такими напрямками:
у навчальному процесі (фізкультхвилинки, ранкова гімнастика, динамічні перерви, вправи для заспокоєння і т.п.), уроки фізкультури;
Здоров’я

Здоров’я
у позаурочній роботі:
- спортивні секції: теніс, футбол, баскетбол, спортивна гімнастика;
- робота тренажерного залу;
- щорічні «Свята краси і здоров’я»;
Здоров’я

Здоров’я

Здоров’я

Здоров’я

Здоров’я
- участь у спортивних змаганнях районного, міського, Всеукраїнського рівнів.
Здоров’я

Авторська програма „Культура і час” з образотворчого мистецтва отримала гранд Сороса в 1998 р. Спрямована на навчання дітей бачити і розуміти світ краси як в природі так і в мистецтві, відчувати свою єдність із Всесвітом взагалі і своєю рідною землею зокрема, а також познайомити з розвитком культури людства від найдавніших часів до сьогодення, приділяючи особливу увагу при цьому світоглядним засадам формування тієї чи іншої культури і зробити, таким чином, близькими і зрозумілими для дітей прояви культури різних часів і народів.
Учні знайомляться з різноманітними техніками, матеріалами, інструментами, що використовуються в образотворчій діяльності. Програма базується на засадах ідеї Діалогу культур та Філософії єдності, згідно з якими світова культура розглядається як єдиний живий організм, а окремі культури від найдавніших часів до сьогодення – як невід’ємні частки цілого.

Здоров’я
Учні отримують практичний досвід в усіх видах образотворчого мистецтва, що притаманні певному періоду розвитку людства – первіснообщинному ладу, стародавньому світу, середньовіччю до сьогодення, вони вчаться малювати, ліпити, вишивати, конструювати, пробують виконувати фрески, мозаїку, рельєфи і поринають у світ чарівної музики тієї епохи, яку вони вивчають.
Культура і час

Культура і час

Культура і час

Культура і час