Адміністрація

Управління в гімназії базується на основі принципів плановості, циклічності, демократизації, наукової організації праці, психологічного забезпечення. Для забезпечення раціонального управління гімназією, організації наукової і методичної роботи введені посади заступників директора з навчально-виховної роботи, науково-методичної роботи, з господарської частини, практичного психолога, соціального педагога, завідувачів кафедрами.

Адміністрація працює над утвердженням таких тенденцій в управлінні:
- партнерство і демократичний стиль;
- створення в колективі особливої атмосфери, яка сприяє розвитку творчості, педагогічної майстерності вчителів;
- прийняття позитивної „Я - концепції”, розуміння педагогом, що його діяльність значуща і отримає визнання;
- комфортність і гармонія;
- організація роботи педагогічного колективу за принципами педагогічного співробітництва, створення колективу однодумців;
- застосування методик моделювання освітнього середовища гімназії, яке створює широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, породжує атмосферу творчості, комфортності;
- проведення внутрішкільного моніторингу якості роботи гімназії на основі комплексного аналізу всіма учасниками освітнього процесу широкого діапазону показників її функціювання та динаміки розвитку для поліпшення ефективності адміністрування, активізації навчально-виховної діяльності, проведення дослідницької роботи;
- опора на стимулювання творчої праці в різних проектах:
для вчителів – „Молодий учитель”, „Вчитель - експериментатор”, „Учитель року”, тощо;
для учнів – участь в олімпіадах різного рівня, МАН, конкурсах, інтелектуальних турнірах, тощо;
- використання в умовах гімназії комплексу методик вивчення особистості учня, моніторингу його розвитку, з метою надання можливості кожному реалізувати свої здібності;
- широке залучення громадськості до управління освітою, обов’язкових спільних рішень.

Устенко Людмила Федорівна Устенко Людмила Федорівна
посада – заступник директора з навчально-виховної роботи
працює в гімназії – з 2001 р.
освіта – вища, КДПІ ім. М.Горького;
спеціальність – вчитель української мови та літератури;
педагогічна категорія – «вища кваліфікаційна категорія»
педагогічне звання – «вчитель - методист»
Румянцева Любов Володимирівна Румянцева Любов Володимирівна
посада – заступник директора з навчально-виховної роботи
працює в гімназії – з 1997 р.
освіта – вища: КДУ ім. Т.Г.Шевченка; КМПУ ім. Б.Грінченка
спеціальність – вчитель математики, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури;
педагогічна категорія – «вища кваліфікаційна категорія»
педагогічне звання – «вчитель - методист»
Білик Оксана Юріївна Білик Оксана Юріївна
посада – заступник директора з навчально-виховної роботи
працює в гімназії – з 1999 р.
освіта – вища: Ніжинський державний педагогічний інститут;
спеціальність – вчитель англійської мови
педагогічна категорія – «вища кваліфікаційна категорія»
педагогічне звання – «вчитель - методист»
Руденко Галина Петрівна Руденко Галина Петрівна
посада – заступник директора з навчально-виховної роботи
працює в гімназії – з 2009 р.
освіта – вища: ГДПУ ім. Довженка;
спеціальність – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, українознавства
педагогічна категорія – «друга кваліфікаційна категорія»
Юрченко Тетяна Миколаївна Юрченко Тетяна Миколаївна
посада – заступник директора з АГЧ
працює в гімназії – з 2010 р.
освіта – середня спеціальна, Київський технікум легкої промисловості;