Напрямки діяльності

>> Спеціалізація
З І класу гімназії (5-го) учні вивчають другу іноземну мову: французьку;
З 6-7 гімназійних класів (10-11) вводиться профілізація.

>> Нова Україська Школа
З 2018-2019 н.р. початкова школа працює за програмами нової української школи.
Головна ідея НУШ - упровадження компетентнісного навчання.
Принципи НУШ початкової школи:
- робота в команді та співпраця;
- дослідження і вміння вчитися;
- навчання через гру;
- емоційний інтелект;
- інтегроване навчання;
- спонукальне оцінювання;
- право на помилку;
- інклюзивне навчання.

>> Здоров'язбережувальна технологія "Навчання в русі". Науковий керівник - доктор педагогічних наук професор, зав.кафедрою фізичного виховання і спорту Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Дубогай Олександра Дмитрівна. Гімназія впроваджує технологію з 1998 року. З 2016 року проводить дослідно-експериментальну роботу за технологією "Навчання в русі" на Всеукраїнському рівні (Наказ МОН України № 1312 від 02.11.2016 року").
В дослідно-експериментальній роботі задіяно:
-13 класів (початкова школа)
-21 учитель (вчителі початкової школи, фізичного виховання,англійської мови)
Спільно з науковим керівником доктора педагогічних наук, професором Дубогай О.Д.:
• розроблено алгоритм роботи вчителя за технологією «Навчання в русі».
• Затверджено план роботи гімназії за технологією Навчання в русі».
• Затверджено внутрішньошкільний контроль за реалізацією здоров’язбережувальної технології «Навчання в русі».
Проведено на базі закладу:
• Міжнародний науково-практичний семінар «європейський рух шкіл здоров’я у системи «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (29 листопада 2016р)
• Всеукраїнській науково-практичний семінар «Впровадження дослідно-експериментальної роботи за темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання в русі» в систему оздоровчо-виховної роботи ЗНЗ (20 березня 2017р)
Спільно з науковим керівником доктором педагогічних наук, професором Дубогай О.Д. та директором Почечуєвою І.П. проведені установчі методичні семінари для координаторів та учасників експерименту:
• В м. Сумах обласний науково-практичний семінар «Впровадження дослідно-експериментальної роботи за темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання в русі» в систему оздоровчо-виховної роботи ЗНЗ Сумської області (09 лютого 2017р.)
• В м.Луцьку Всеукраїнський науково-практичний семінар «Впровадження дослідно-експериментальної роботи за темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання в русі» в систему оздоровчо-виховної роботи ЗНЗ з педагогами експериментальних навчальних закладів Волинської та Хмельницької областей, методистами районних (міських) методичних кабінетів області (24-25 квітня 2017 року)
Протягом навчального року 2016/17 вчителі та батьки 1 класів працювали зі «Щоденниками розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» за алгоритмом:
«Використання щоденника в системі «сім’я-школа» при впроваджені здоров’язбережувальної технології «Навчання в русі» в освітньо-оздоровчий процес учнів початкових класів, розроблений науковим керівником доктором педагогічних наук, професором Дубогай О.Д..
Велика увага приділяється розширенню обсягу добової рухової активності засобами фізичної культури, як у закладі так і в родині:
• Традиційні осінні спортивні свята для першокласників та батьків
• Традиційне свято «Краса і здоров’я» (березень 2017 р.) 1-11 класи, батьки та вчителі.
• Динамічні перерви (середа, п’ятниця)
• Участь переможців свята «Краса і здоров’я» Національному педагогічному університеті Драгоманова
Робота вчителів у системі навчальних занять в школі:
• З соляними мішочками для вироблення стереотипу правильної постав
• Робота з надувнмим іграшками для поліпшення функції дихальної системи, профілактика ГРВІ
• Робота вчителя фізичного виховання з учнями зі скакалкою, м’ячем, продовження роботи з батьками вдома
В ході роботи з «Щоденниками» спільно з батьками проведено ряд моніторингових досліджень, анкетувань батьків про вплив технології «Навчання в русі» на ефективність навчально-виховної роботи з учнями початкової школи. Проведено дві педради (листопад 2016 – жовтень 2017 р) «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів шляхом упровадження інноваційних технології «Навчання в русі» в навчально-виховний процес (підсумки І етапу дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського експерименту) Протягом 4-х років з 2013 по 2017 рр згідно договору з Комунальним закладом Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня» проведено поглиблені огляди школярів молодших класів з метою вивчення ефективності запровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання в русі» розробленою професором Дубогай О.Д. на стан здоров’я школярів молодших класів Київської гімназії № 287, за висновками лікарів за результатами проведених обстежень 1-4 класів спостерігається позитивна динаміка їх здоров’я.

>> Туристсько-краєзнавчий напрямок - здійснюється через дитячу організацію „Край”. Діяльність організації – пропагування здорового способу життя у молоді шляхом залучення її до спорту та туризму, через створення та функціонування літніх наметових таборів, розширення пізнавальних інтересів і цілісного сприйняття світу, вивчення історії рідного краю, виховання екологічної культури.