Розвиток гімназії

Мета розвитку гімназії

- виховання всебічно розвиненого громадянина і патріота України;
- формування освітньо-оздоровчої системи в школі і впровадження в систему навчання інноваційного підходу до формування здорової особистості;
- реалізація єдиного науково - обґрунтованого комплексу педагогічних, біологічних і соціально-психологічних профілактичних заходів у системі „школа - сім’я”;
- створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості, визнання пріоритетної ролі у забезпеченні індивідуальних освітніх потреб;
- формування загальнолюдських цінностей особистості;
- формування системи уявлень про навколишній світ, його цілісне сприйняття й уміння орієнтуватися в культурному просторі на основі діалогічної єдності національних і загальнолюдських цінностей;
- створення необхідних психологічних та педагогічних умов для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної, культурної особистості громадянина України і світової спільноти на основі прийняття його особистісних цілей і запитів, творчого співробітництва вчителів і учнів;
- формування професіонала, здатного до інноваційного типу життя, здатного сприймати інноваційну культуру в цілому;
- стимулювання творчих здібностей учнів;
- розвиток системи учнівського самоврядування через творчу співпрацю з педагогами, батьками, громадськістю;
- задоволення освітньо-виховних потреб учнів шляхом поглибленого вивчення навчальних предметів.

Виконання цих завдань спрямоване на створення умов для самореалізації особистості в різних видах діяльності:
- впровадження інформаційних технологій в навчальний процес;
- інтенсифікація навчального процесу і активізація пізнавальної діяльності учнів;
- організація індивідуального навчання;
- впровадження допрофільного (в середній школі) і профільного (в старшій школі) навчання;
- робота гімназії в режими експерименту;
- співпраця гімназії з ВНЗ м. Києва, Київським інститутом педагогіки і психології АПН України, районним НМЦ;
- узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителів гімназії, навчальних закладів України, інших держав;
- поглиблене вивчення іноземних мов, інформатики, математики, предметів природничого циклу, правознавства;
- вироблення в учнів вмінь добувати і переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення;
- оцінка роботи за кінцевим результатом.

Матеріальна база гімназії - це прекрасні кабінети з сучасним дизайном, два спортивні зали, тренажерний зал, їдальня, актова зала, два комп’ютерні класи, театральна студія, клас хореографії, бібліотека, методичний кабінет, музичний кабінет, два медичні кабінети.

Перспективи розвитку гімназії

1. Робота над формуванням іміджу навчального закладу.
2. Запровадження цільових програм, проектів гімназії, спрямованих на досягнення якісних результатів освітньої діяльності.


Проект „Інтелект”
Проект „Освітній менеджмент”
Проект „Професійний успіх”
Проект „Педагогічний моніторинг”
Проект „Особистість”
Проект „Гармонія”
Проект „Гімназія”