Учнівське самоврядування

Виховання – це не однонаправлена передача досвіду і оціночних суджень від старшого покоління до молодшого, а взаємодія і співробітництво дорослих і дітей в сфері їх спільного буття. Це діяльність, яка органічно вплітається в цілісну тканину проживання дітьми, підлітками, старшими школярами свого індивідуального життя серед інших людей. З боку педагогів – це кропітка праця по створенню людини, яка має глибокий гуманістичний зміст.
Головними завданнями сьогодення, які має сьогодні вирішувати сучасна гімназія, є:
- вміння працювати за непростих умов існування у перехідну, переломну епоху;
- навчання і виховання нової людини, яка житиме саме в цю епоху;
- передача ініціативи в організації пізнавальної діяльності самим учням, що сприятиме розвитку активної життєвої позиції молодої людини і полегшить в майбутньому її інтегрування в суспільство на більш ефективних засадах.
Процес учнівського самоуправління дає можливість удосконалювати систему виховної роботи та створювати належні умови для виявлення, підтримки та розвитку здібностей та обдарувань школярів, задоволення їх інтересів, духовних запитів, потреб у професійному визначенні, вихованні інтелектуальної еліти нації.
Виховання юного громадянина проходить через учнівську організацію „Форт” та скаутську організацію „Край”, завданнями яких є:
- насичення гімназійного життя корисними справами;
- відчуття своєї причетності до недитячих завдань і діянь.
Учнівська організація самоврядування „Форт” має власний Статут, герб, гімн, девіз, закони.

Форт захищає нас і єднає,
Віру у світле майбутнє вселяє!

Ф - фортуна
О - охоплення радістю всіх і завжди
Р - репетиція дорослого життя
Т - творча співдружність дітей та дорослих
Закони фортівців:
Клопітливо збирати скарб знань;
Приносити користь і радість іншим;
Берегти здоров’я своє і оточуючого світу;
Чесно і відповідально відноситися до обраної справи;
Разом організовувати, творити разом;
Сперечатися і доводити;
Захищати членів організації;
Залучати дорослих до діяльності і допомоги;
Набиратися досвіду самоврядування у інших, ділитися своїм;
Приносити славу рідній Україні, гімназії.
Структура Форту:
Президент;
Кабінет міністрів „Фортуна”:
- Міністр освіти;
- Міністр культури;
- Міністр спорту;
- Міністр шефської роботи;
Г І А (гімназійне інформаційне агентство – власна газета „Новини Форту”, пресцентр).

Лідери учнівської організації самоврядування "ФОРТ" 2018-2019 навчальний рік
Самоврядування
Основні напрямки роботи учнівської організації „Форт”:
- Формування свідомого бажання здобуття знань;
- Формування активної життєвої позиції та вміння плідно проводити дозвілля;
- Формування активної громадянської позиції;
- Формування комунікативних навичок та вмінь цивілізованого обміну інформацією;
- Формування свідомого бажання дотримання правил внутрішнього розпорядку гімназії.
Учнівська організація самоврядування відіграє значну роль у гімназійному житті, її основними завданнями є:
- розширення діяльності дорослих і дітей;
- творчий пошук;
- виявлення ініціативи;
- можливість навчитися жити й працювати за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми.
Самоврядування
В гімназії реалізуються дитячі проекти:
Проект „Шефська допомога”
Проект „Милосердя”
Проект „Дозвілля”
Проект „За здоровий спосіб життя”
Проект „Шкільна преса”
З метою активізації учнівського самоврядування, підтримки та розвитку творчих здібностей учнів в гімназії запроваджено конкурс „Кращий клас Форту”. Конкурс проводиться протягом навчального року серед усіх класів. Його підсумки підводяться Радою міністрів учнівської організації самоврядування раз на семестр, переможці за підсумками року нагороджуються призами (в багатьох номінаціях – в залежності від набраних балів певного роду діяльності).